Omgevingsvergunning

Na de goedkeuring van het definitief ontwerp (vooroverleg) gaan we over tot de aanvraag omgevingsvergunning (bouwaanvraag). Hierbij horen de technische tekeningen, EPN berekeningen, bouwbesluit berekeningen en constructie berekeningen, (geluid of brandpreventie berekeningen i.o.m. gemeente).